tirsdag 12. februar 2013

Nettsider i EndNote

Enkel registrering av nettsider:

1) Velg referansetype Web Page 

2) Fyll informasjon i disse feltene i EndNote: 
Author, Year, Title, Access Date, URL 

Ifølge APA-manualen kan man noen ganger la være å bruke feltet Access Date: "Do not include retrieval dates unless the source material may change over time (e.g. Wikis)" 


 
Slik vil eksempelet over se ut ved bruk av APA-stil i EndNote X6: 
 Bjorvatn, B. (2010). Søvn : Lysbehandling ved søvnsykdommer Retrieved 2013-02-12, from http://www.helse-bergen.no/pasient/behandlinger/Sider/sovn_lysbehandling.aspx

Og slik vil det bli ved bruk av Vancouver-stil:
1.    Bjorvatn B. Søvn : Lysbehandling ved søvnsykdommer 2010 [2013-02-12]; Available from: http://www.helse-bergen.no/pasient/behandlinger/Sider/sovn_lysbehandling.aspx. 

 

Rapporter i EndNote

En del publikasjonstyper kan være vanskelig å registrere i EndNote slik at de vises som de skal. Nedenfor er et eksempel på hvordan man kan registrere en rapport slik at den fremstår rett i APA-stilen.  Feltene  «Series volume» og «Report number»  er ikke aktivert i APA-stilen.  For å slippe å endre stilen kan man skrive både tittel, serienavn og rapportnummer  i tittelfeltet. Selve tittelen settes i kursiv; resten skrives i normal skrift.Dette er sjekket i APA-stilen. Det er ikke sikkert at det vil fungere i andre referansestiler.

torsdag 3. mai 2012

Referanselisten kan flyttes fra slutten av dokumentet

I manus til artikler kreves ofte at tabeller og figurer skal plasseres sist i dokumentet. Dette kan komme i konflikt med litteraturlisten som legges alltid sist i dokumentet når man bruker EndNote til å genererer disse. Det finnes imidlertid løsninger for å flytte referanselsiten mellom tekst og tabellene, uten at man ta bort formatering!

Etter at du har formatert og fått en referanseliste bakerst i dokumentet, kan du enkelt merke hele lista (sørg for at du får med deg alt som er gråmerket og helst litt mer foran og bak). Klipp den ut og lim inn et annet sted i dokumentet, der du vil ha den. Fra nå av skal den bli stående der du limte den inn, selv om du formaterer dokumentet pånytt! 

torsdag 15. mars 2012

Koder i dokumentet ETTER "Revert to original text" - RefMan

RefMan-brukere har av og til opplevd kluss med referanser selv om de har fjernet formateringen (Revert to otriginal text) og formatert pånytt (Format bibliography). Årsaken kan være at noe av kodingen henger igjen trass i avformateringen. En løsning er å fjerne alle feltkoder som kobler Word til RefMan, og formatere pånytt

Slik gjør du:
 • I Word-dokumentet, velg fra RefMan-verktøylinjen: Revert to original text
 • Velg at alle feltkoder skal merkes grått: File, Options, Advanced, Show document content, Field shading: Velg "Always" 
 • Gå gjennom Word-dokumentet til den første gråmerkete siteringen, og merk denne. Ta med noen tegn foran og bak slik at du er sikker på at du har med alt
 • Klikk på CTRL 6 for å fjerne kodingen
 • Gå gjennom hele dokumentet og gjenta de forrige punkt
 •  Foreta en ny formatering: Velg "Format bibliography" fra RefMan-verktøylinjen
Vi er ikke helt sikker hvorfor slike feil opstår, men løsningen fungerer i alle fall :-)

tirsdag 11. oktober 2011

Fullt tidsskriftnavn i litteraturlisten

Spørsmål: Jeg har endret stilen til å ta med fullt tidsskriftsnavn og importert listene med tidsskriftsnavn til EndNote, men allikevel kommer det forkortelser: hva er galt?  

Svar: For å få fullt tidsskriftsnavn i litteraturlisten må flere ting være oppfylt:
 • Tidligere tidsskriftnavn i listen må slettes
 • Listen med tidsskriftnavn fra EndNote (Term lists - journals) må være importert til ditt bibliotek
 • Stilen må endres til å velge fullt navn på tidsskriftene
Har du slettet tidsskrifttitlene fra listen FØR du importerte EndNote sin tidsskriftliste? Her kan det ligge noen gamle forkortelser. Mest sannsynlig ligger tidsskrifttitlene du hadde i ditt EndNote-bibliotek som forkortete titler i listen. De importerte titlene komer i tillegg, men erstatter ikke de som lå der fra før. Vi anbefaler å først slette alle navn i listen (journals) og så importere på nytt etter følgende oppskrift:
http://www.ub.uib.no/ref-prog/endnote/faq-s8.htm

onsdag 31. august 2011

APA 6th og initialer i sitering

I følge APA 6th skal siteringen (referansen i teksten) bestå av første forfatters etternavn og utgiverår. Altså ingen initialer i forfatternavnet. Noen ganger ser man likevel at noen av siteringene kommer med initialer.

Det som skjer er at APA 6th har et valg som heter:

"Use initials only for primary authors with the same name"

Dette gjør at det kommer med initialer i sitering hvis man har to referanser der første forfatter har samme etternavn. For å ta bort initialene også i de tilfellene, gjør følgende i EndNote X4:
 • Velg stilen APA 6th høyt oppe i bildet nesten helt til venstre i bildet
 • Velg Output styles fra Edit-menyen
 • Velg "Edit APA 6th"
 • Velg Author name under Citations
 • Takk vekk haken fra valget "Use initials only (...)"
 • Lagre den endrete stilen og bruk den neste gang du formaterer dokumentet

torsdag 18. november 2010

"Find fulltekst" og autentisering til ny proxy-server

De nyere versjoner i EndNote har en funksjon for å finne fulltekst til artikkelreferanser (Find fulltext). Funksjonen kan settes opp slik at den også søker i UBs abonnementer, følg nettveiledningen
http://www.ub.uib.no/ref-prog/endnote/fulltekstoppsett.htm

I det nederste feltet kan man legge inn autentisering, slik at Find fulltekst også fungerer utenfor campus, f.eks. hjemmefra. Det fungerer slik at ansatte og studenter ved UiB får opp et innloggingsvindu og kan logge seg inn til den nye proxy-serveren med vanlig brukernavn og passord; deretter utføres søk etter fulltekst.


NB! Inntil vi har laget et spesialtilpasset innloggingsvindu fra EndNote med forklaringer, vil alle som har lagt inn autentiseringsinfo få opp innloggingsskjermen også PÅ campus. Man kan enten logge seg på eller klikke "continue" og søk etter fulltekst er i gang :-)