tirsdag 12. februar 2013

Nettsider i EndNote

Enkel registrering av nettsider:

1) Velg referansetype Web Page 

2) Fyll informasjon i disse feltene i EndNote: 
Author, Year, Title, Access Date, URL 

Ifølge APA-manualen kan man noen ganger la være å bruke feltet Access Date: "Do not include retrieval dates unless the source material may change over time (e.g. Wikis)" 


 
Slik vil eksempelet over se ut ved bruk av APA-stil i EndNote X6: 
 Bjorvatn, B. (2010). Søvn : Lysbehandling ved søvnsykdommer Retrieved 2013-02-12, from http://www.helse-bergen.no/pasient/behandlinger/Sider/sovn_lysbehandling.aspx

Og slik vil det bli ved bruk av Vancouver-stil:
1.    Bjorvatn B. Søvn : Lysbehandling ved søvnsykdommer 2010 [2013-02-12]; Available from: http://www.helse-bergen.no/pasient/behandlinger/Sider/sovn_lysbehandling.aspx. 

 

Ingen kommentarer: